•  

Srdečně Vás zveme na naše akce. Přijďte se s námi pobavit, umělecky tvořit a strávit příjemné chvíle.

Rok 2016 je třetím rokem aktivního života projektu OČIMA GENERACÍ. Navazujeme na již realizované akce a osvědčený formát - spojení uměleckého prostředí s tvorbou dětí, mládeže a seniorů. Hlavní akcí pro letošní rok je Festival OČIMA GENERACÍ, který proběhne na různých místech ve všech krajích ČR. Tato aktivita nabízí v širším měřítku představení škálu uměleckých forem v rámci jednotlivých festivalových programů. Věříme, že se budou naši umělci i návštěvníci dobře bavit, i aktivně společně tvořit. A jak už to na našich akcích bývá, na věku nezáleží. Věkový rozdíl mezi našimi jednotlivými aktivními tvůrci v roce 2015 byl více než 90 let. Nejmladšímu bylo 5 let a nejstarší pisatelce 96 let.

Tedy u nás opravdu, bez rozdílu věku.

Tématem roku 2016 je "SOUZNĚNÍ"

Je to téma hledající vzájemnou sounáležitost, harmonii, spolupráci, akceptaci. Jako vždy je to téma velmi osobní, ale také hodně široké. Pro každého je tento pojem něčím jiným. Věříme, že budeme mít možnost vidět různorodost uměleckého ztvárnění tohoto tématu, a zhlédneme mnoho různých podob pocitů, zážitků, snů a situací tak, jak je zadané téma vnímáno napříč všemi generacemi.