•  

Muzeum Těšínska p. o., Výstavní síň Český Těšín,
Pražská 3/14 Český Těšín

Již třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Moravskoslezského kraje je letos umístěna do Českého Těšína. Tématem navazuje na uplynulé dva ročníky a přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině.
Pohledy a pocity mohou být s ohledem na věk tvůrců různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je.
Společné téma "SOUZNĚNÍ" volně navazuje na již realizována témata "Místo kde žiji" (2014) a "Štěstí, jak je vidím já" (2015), a umožňuje ho rozvinout o rozměr harmonie i disharmonie vztahů k lidem, přírodě, duchovnu či víře.

Výstava je přístupná v době otevřených prostor muzea. www.muzeumct.cz/cesky_tesin/

Vstup zdarma.

Logolink