•  

Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Jihočeského kraje je poslední výstavou roku 2016 a přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity mohou být na téma SOUZNĚNÍ různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je. Jednotlivé práce vznikaly postupně a představují nám práce dětí z mateřských i základních škol.

Návštěvníci mají možnost shlédnou výjimečný projekt realizace společných prací "Kaleidoskop", na kterých se podílely děti i senioři současně. Vzorem jejich práci byl obraz klientky DL a CSS Empatie paní Evy Rektoříkové. Na základě tohoto vzoru vznikly 4 samostatné části jejího obrazu, které ve svém výsledku vytvářejí danou předlohu. Na práci se podíleli senioři Domovu Libnič a CSS Empatie a děti MŠ Zahrádka Libnič 17, Rudolfov. Na tomto projektu je vidět, že společná činnost dětí a seniorů může být krásná, pravidelná a výsledkem není jen umělecká tvorba, ale mnoho krásných společných zážitků a vzájemné poznání.

Výstava je obohacena také rukodělnými pracemi seniorek z Nových Hradů, které se pravidelně k této již v podstatě umělecké činnosti scházejí. Patří jim velké uznání za jejich trpělivost a um. Snad naleznou i následovnice mladších ročníků, kterým budou tyto dovednosti předávat. Určitě se za nimi při přípravě dalšího ročníku vypravíme osobně.

Výstava OČIMA GENERACÍ je v Jihočeském kraji poprvé, ale přináší návštěvníkům nejen krásné výtvarné a rukodělné práce, ale také zajímavé a krásné literární díla, u kterých opravdu stojí za to na chvíli zvolnit a začíst se. Z Jihočeského kraje nám letos došla jedna z nejkrásnějších literárních prací tohoto ročníku a to od Jiřího Kuchty (15 let) ze ZŠ Chyšky. Určitě si ji budete moci na našich stránkách přečíst.

Logolink