•  

Pohybujeme se minimálně ve dvou až tří generačním prostoru. Žijeme své životy provázaně, ale přesto jsme vzájemně čím dál více izolovaní. Na našich akcích zjišťujeme, že o sobě v rámci rodin navzájem málo víme a ještě méně v rámci komunity. Rozhodli jsme se to v letošním roce změnit a připravili jsme roční téma "Vystup ze své ulity".

Rádi bychom prostřednictvím uměleckého ztvárnění vašich prací představili jednotlivé generace, jednotlivce, skupiny z jejich vlastního pohledu na sebe sama. Tímto osobním představením bychom rádi usnadnili té jiné, či druhé, generaci pohled, jak vnímat vzájemné rozdílnosti, sny, vize, touhy, bolesti i způsob života z pohledu tvořícího umělce dané věkové kategorie. "Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách." Cílem je představit, co v ulitách (v našich životech) skrýváme a čím bychom si navzájem mohli být bližší než jsme. Poznání přináší nejen informace, ale i pochopení, úctu, lásku, akceptaci.

Jednotlivé práce mohou být práce jednotlivců, partnerské (dvojice, trojice, rodina) i kolektivní.