•  

Máte pocit, že to mezi generacemi skřípe, že si dnes navzájem nerozumí?
Máte pocit, ze se někde ztratila úcta, porozumění, pochopení, láska, ohleduplnost?
Mluvíte sice stejnou řečí, a přesto se nechápete, nerozumíte si, nedomluvíte se navzájem.
Máte pocit, že si mnohdy vzájemně i ubližujete - slovy, lhostejností, arogancí. My a Oni. Mladí a staří ... a ještě ti další někde mezi tím.
Máte občas takový pocit?

Festival OČIMA GENERACÍ je mezigenerační akcí, která pomocí umění mění náš svět a náš pohled na ty druhé.

Základní otázka je PROČ?

Proč vznikl tento Festival?
Proč ukazovat těm druhým svůj pohled na cokoliv?
Proč se dívat na život těch druhých a proč poznávat, jak ho vidí oni?

Možná proto, abychom zjistili, že svět těch druhých až tak jiný není a nebo je jiný, protože díky okolnostem musí být. Jenže o těch okolnostech tak nějak nevíme, protože nám to nikdo neřekl nebo jsme si toho jednoduše nevšimli. Možná proto, abychom zjistili, že nám nakonec ta jinakost nevadí.
Možná si můžeme pomoci a udělat život krásnější, bohatší a naplněný už jen tím, že se vzájemně poznáme a můžeme spolu být.

Festival OČIMA GENERACÍ vznikl jako místo setkání různých generací v jednom čase a v jednom místě. Bez rozdílu věku spolu komunikujeme uměním, které má mnoho forem, jak vyjádřit své pocity a názory. Uměním můžeme ukázat svou jinakost - to jací jsme, co cítíme, co nás trápí, činí šťastnými nebo co umíme pro druhé udělat. Umění nás může spojovat při společných tvůrčích aktivitách. Uměním můžeme bavit sebe i druhé, ať je nám 5 nebo 90 let. To vše je Festival OČIMA GENERACÍ. Jsou to výstavy, koncerty, divadla, workshopy, autorské čtení, diskusní fóra, ARTové dílny, setkání, ...
Festival OČIMA GENERACÍ jste VY, kteří v rámci jeho programů vystavujete či účinkujete nebo jste návštěvníky a hosty těchto akcí. Tím, že se k nám přidáte, můžete spolu promlouvat, obohacovat i měnit svět kolem sebe nebo změnit svůj pohled na něj.

Od roku 2016 probíhá Festival OČIMA GENERACÍ v jednotlivých krajích v různých termínech, o kterých se dozvíte na těchto webových stránkách a z partnerských médií. Věříme, že ve spolupráci s našimi aktivními partnery připravíme zajímavé a krásné festivalové programy, kterými se budete nejen bavit, ale také naplňovat naše motto: "Zastav se a podívej se kolem sebe mýma očima, možná uvidíš život jinak, uvidíš jej srdcem."
Věříme, že vzájemným mezigeneračním poznáváním se nám společně podaří postupně změnit názor, že to mezi generacemi skřípe, že si sebe navzájem neváží a nerozumí si. Malujte, pište, zpívejte, hrajte, tančete a bavte se s námi na Festivalu OČIMA GENERACÍ.

Srdečně zve
ředitelka festivalu Eva Nytrová

"Mým cílem není bojovat proti něčemu nebo s něčím. Mou volbou je něco krásného uvádět v život a tvořit. Věřím, že jen takto se něco v nás změní a tím změníme i to kolem nás."