•  

Rok 2015 byl druhým rokem aktivního života projektu OČIMA GENERACÍ. Navázali jsme na již zrealizované akce a osvědčený formát - spojení uměleckého prostředí s výtvarnou tvorbou dětí, mládeže a seniorů. Připravované akce nabídly v širším měřítku představení i dalších uměleckých forem v rámci doprovodných programů našich výstav. Důležitým bodem všech akcí byly oblíbené ARTové dílny, v rámci kterých naši návštěvníci aktivně tvořili, a to bez rozdílu věku.

Tématem roku 2015 bylo "Štěstí, jak je vidím já."

Bylo to téma velmi osobní, ale také hodně široké. Pro každého je tento pojem něčím jiným. Po zhlédnutí různých podob štěstí, jsme si uvědomili, jak vlastně bohatí a šťastní jsme. Jak řekl klasik: "Co je štěstí? Muška jenom zlatá…". mnohdy je nevnímáme. Necítíme, že jsme jím právě obdařeni a uvědomíme si to až v okamžiku, kdy pominulo.

Výstavy Očima generací 2015

Galerie Středočeského kraje Kutná Hora - 17.10.2015

Celodenní mezigenerační program sestavený z různých uměleckých forem na téma "Štěstí, jak je vidím já", který byl umístěn do prostředí významné kulturní instituce Středočeského kraje. Výtvarné umění, literární tvorba, hudba, zpěv, divadlo byly nejen uměleckým a kulturním zážitkem, ale i zajímavou sondou do lidských osudů a životních hodnot, které jednotlivé generace nezávisle na sobě sdílejí.

Slezskoostravský hrad, Ostrava

Galerie Hrad Střekov - Ústí nad Labem – 12. 9. - 31. 10. 2015

V rámci druhého ročníku projektu OČIMA GENERACÍ v Ústeckém kraji, proběhla na Hradě Střekov v Ústí nad Labem stejnojmenná tematická mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Ústeckého kraje. Tématem výstavy a doprovodných programů bylo téma roku a to "Štěstí, jak je vidím já".

Slezskoostravský hrad, Ostrava

Městská knihovna Chomutov – 3. 9. - 1. 10. 2015

V měsíci září proběhla tematická mezigenerační výstava výtvarných a literární prací dětí, mládeže a seniorů Ústeckého kraje, která byla součástí celokrajského projektu OČIMA GENERACÍ v Ústeckém kraji. V rámci trvání výstavy proběhly doprovodné akce, které se nesly v duchu interaktivních setkání spojených hlavně s literární částí akce.

Slezskoostravský hrad, Ostrava

Slezskoostravský hrad, Ostrava 29.5. - 6.8. 2015 - výstava 2. ročník

Interaktivní programy - tvůrčí ARTové dílny s umělci 1. 6. 2015 a 30. 6. 2015

Slezskoostravský hrad, Ostrava