•  

Umístění výtvarných prací dětí z Ústeckého kraje, doplněné o práce seniorů pracující výtvarnou formou enkaustika na hradě Střekov, bylo velmi dobrým krokem. Tento krásný hrad nabízí nejen příjemné historické prostředí, mnoho zajímavých doprovodných akcí, ale také prostory a podmínky po umělecké výstavy, které jsou díky návštěvnosti atraktivitě hradu hojně navštěvovány. Výstavu jsme propojili s projektem Dnů Vína a umění v Ústeckém kraji a doprovodnými akce hradu Střekov. Z reakcí návštěvníků víme, že se výstava, téma a doprovodný program velice líbily. A na příští výstavu a doprovodný program v roce 2015 se naši návštěvníci těší. Jelikož mnoho hostů bylo i z jiných krajů případně zahraničí, bylo nám potvrzeno, že se těší na podobné akce i v jejich regionu. Dokladem aktivního zaujetí o projekt OČIMA GENERACÍ z řad veřejnosti jsou i nové příběhy, které nám do naší redakce po akci došly. S těmito příběhy se určitě setkáte na našich výstavách v roce 2015.

Naše poděkování patří učitelům uměleckých škol v Ústeckém kraji. Úroveň vystavených prací poukazuje na jejich skvělou práci s dětmi. Senioři se připojili individuálně a za jejich tvorbu a odvahu vstoupit na neznámou půdu jim velice děkujeme.

Logolink