•  

Naše výstava se stala doprovodným programem tradičních Slavností vína v Ostravě. Slezskoostravský hrad je krásnou kulturní památkou, která nabízí mnoho prostoru na společenské a kulturní vyžití. Výstava byla doplněna také o práce sociální dílny ASTRID, o.p.s., která se zabývá problematikou začleňování vyloučených osob zpět do společnosti. Jsme přesvědčeni, že propojování dalších společenských témat náš projekt obohacuje a umožňuje prostřednictvím krásy umění ukazovat, že i když není v životě vše barevné a krásné, je možné prostřednictvím lidské tvořivosti pomáhat. Jako vždy atraktivní ARTová dílna přilákala nejen děti a jejich rodiče, ale také zralejší generace se tvorbou dobře bavila. Všichni byli na své práce náležitě hrdi a umísťovali je na naši výstavku. Návštěvníci akce jejich snahu ocenili obdivem i uznáním. Možná nejsou umělecké výstupy nejprofesionálnější, ale byly realizovány s láskou a radostí. A to je ten pravý důvod proč věci dělat. Velmi děkujeme všem učitelům a kulturním pracovníkům sociálních služeb, kteří nám pomohli tyto výstavy uskutečnit.

Těšíme se na vaši další uměleckou tvorbu v červnu a červenci 2015.

Logolink
Logolink