•  

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové

Mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Královehradeckého kraje přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je.

Výstava OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ Královehradeckého kraje patřila v letošním ročníku výstav k těm výjimečným. A to nejen různorodostí tvůrců, ale také zájmem o tuto výstavu. Protože jsme měli dostatek prací, realizovali jsme v Hradci Králové vlastně výstavy dvě. Jedna proběhla ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a menší výstava byla umístěna přímo do vestibulu Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Zájem o výstavu a výstavní exponáty byl opravdu ze napříč všemi generacemi. A právě umístění do míst, kde se schází studující mládež, bylo zajímavé právě z pohledu sledování zájmu mládeže o tuto výstavu. V rámci výstavy byla také představeny zajímavé mezigenerační projekty, které jsou v Královehradeckém kraji realizovány. Je pro nás vždy důležité ukázat pozitivní vzory, práci i snažení těch, kteří již v oblasti rozvoje mezigeneračních vztahů působí. Jejich práce není moc vidět a není ji věnován dostatečný mediální prostor. Věříme, že se nám to podaří změnit a v dalších letech budou takovéto projekty více viditelné veřejnosti.

Tato výstava měla i další zajímavosti. Proběhlo velmi zajímavé setkání autorů této výstavy. Velmi rádi bychom poděkovala za aktivní přístup pedagogickým pracovníkům a rodičům, kteří na toto setkání děti přivezli i ze vzdálenějších míst Královehradeckého kraje. Velmi děkujeme pracovníkům knihovny, kteří u této příležitosti připravili komentované prohlídky knihovny pro naše autory. Děti z Mateřské školky Laň se knihovně odměnili i krásným obrázkem, který přímo na místě v artové dílně namalovaly. Dětem se prostředí knihovny velmi líbilo.

Další výjimečností této výstavy je její přemístění do Rychnova nad Kněžnou. Byli jsme požádání, zda by bylo možné tuto krásnou výstavu ještě jednou představit a to právě v tomto městě. A tak výstava do Rychnova poputuje a bude zde zpřístupněna koncem ledna 2017. Jsme velmi potěšeni zájmem o téma mezigeneračních vztahů a práce našich malých i starších autorů.

Naše spolupráce se Studijní a vědeckou knihovnou byla opravdu vynikající a velmi se těšíme na další v roce 2017, na které jsme se již nyní domluvili.


Doprovodný program výstavy:

  • 2. 11. 2016 Vernisáž výstavy v 17 hod.
  • 19. 11. 2016 Festival OČIMA GENERACÍ od 9 hod. do 12 hod.
    • autorské čtení z prací dětí, mládeže a seniorů
    • (program bude detailně upřesněn v červnu 2016)

Výstava je přístupna v době otevřených prostor galerie www.svkhk.cz

Vstup zdarma.

Do náplně výstavy můžete přispět i vy vlastní výtvarnou nebo literární práci. Více naleznete zde "Informace pro partnery festivalu".

Logolink