•  

V měsíci září proběhla tematická mezigenerační výstava výtvarných a literární prací dětí, mládeže a seniorů Ústeckého kraje, která byla součástí celokrajského projektu OČIMA GENERACÍ v Ústeckém kraji. V rámci trvání výstavy proběhly doprovodné akce, které se nesly v duchu interaktivních setkání spojených hlavně s literární částí akce.

Roční téma "Štěstí, jak je vidím já", bylo nejen zajímavě ztvárněno ve výtvarných pracích, ale také literární příspěvky byly velmi zdařilé. Naší nejstarší umělkyni, která nám svou literární  tvorbou přispěla je 96 let, což jenom potvrzuje skutečnost, že věk je jen číslo.  A protože jsme se pohybovali na půdě knihovny, tak autorské čtení, které proběhlo, jak při zahájení výstavy, tak při dernisáži celé akce, bylo velmi milé. Jako vždy vedly vaše příspěvky mezi návštěvníky akce k zajímavým neformálním rozhovorům, plných úvah a vzpomínek. A protože se závěrečná dernisáž konala dne 1. 10.,  což je světový Den seniorů, tak jsme tak trochu slavili tento krásný svátek. Mohu prozradit, že jsme dostali milé pozvání k přípravám oslav tohoto dne i na příští rok. S radostí jsme pozvání přijali a věříme, že OČIMA GENERACÍ bude krásným programem těchto oslav i v roce 2016.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora statutárního města Chomutov Daniela Černého.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto výstavu realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován nadacemi ADRA a Život 90.

Naše poděkování také patří divadelnímu seskupení Nahoď, pod vedením pana L. Dlouhého, které náš program obohatilo o veselé vystoupení a velmi krásná přání do pamětní knihy akce.

Logolink