•  

V rámci druhého ročníku projektu OČIMA GENERACÍ v Ústeckém kraji, proběhla na Hradě Střekov v Ústí nad Labem stejnojmenná tematická mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Ústeckého kraje. Tématem výstavy a doprovodných programů bylo téma roku a to "Štěstí, jak je vidím já".

Jak už jsme si již zvykli, zahájení výstavy bylo na Hradě Střekov  spojeno se slavnostmi Dny vína a burčáku. Návštěvníci akce měli nejen možnost zhlédnout krásnou výstavu, ale také okoštovat novou úrodu vína. Zapojení do tvůrčích aktivit ARTové dílny bylo příjemným zpestřením krásného slunečného dne. A jak je nakonec z fotek vidět, věk zde nehrál žádnou roli. Práce na společném projektu bavila všechny zúčastněné a tímto jsme naplnili do posledního písmene naše tvůrčí téma - Štěstí.
V tento den jsme je viděli kolem sebe mnoho a v různých podobách.

Na hrad Střekov jsme se v rámci trvání výstavy vrátili ještě jednou, a to s programem - Večerní autorské čtení s Miroslavem Matoušem.  Žáci uměleckých oborů Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem nám do programu přispěli svými krásnými uměleckými vstupy. Návštěvníkům se líbil, jak hudební kytarový medailonek sestavený z moderní hudby, kterou poslouchá dnešní mládež, tak vystoupení mažoretek, které prověřily pevnost hradních podlah. Při rozhovoru s mladými umělci, jsem vymámila příslib, že si nějaké takové veřejné vystoupení vyzkouší i za 50 let, až již budou v seniorském věku. Že si své milované aktivity zachovají i do pozdního věku. Vím, že to v nich vyvolalo mnoho úsměvů, ale kdo ví…zachovávání mladé mysli a aktivního chování, chce také trénink a mnohdy i odvahu. Obojí toto naši hosté plně potvrdili při komentované prohlídce hradu, kterou pro ně připravila správa Hradu Střekov.

Následné povídání se spisovatelem a básníkem Miroslavem Matoušem, bylo okořeněno nejen osobní recitací umělce, ale také recitací některých našich návštěvníků. Při vzpomínkách pana Matouše na osobní setkání s Fraňou Šrámkem a Petrem Bezručem, si mnozí vzpomněli na básně, které se učili před mnoha desetiletími ve škole. A tak se v průběhu večera četlo a recitovalo nejen z autorových básnických sbírek, ale také jsme představili některé z příběhů, které nám došly v rámci projektu OČIMA GENERACÍ. Vzpomínky na dětství, vždy vyvolávají na tvářích úsměv a těch se nám podařilo v průběhu tohoto večera vykouzlit mnoho. Byl to opravdu krásný večer. S určitostí mohu říct, že se těšíme na třetí ročník OČIMA GENERACÍ na Hradě Střekov v roce 2016.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátorky statutárního města Ústí nad Labem Věry Nechybové.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto výstavu realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován nadacemi ADRA a Život 90.

 

Miroslav Matouš - O lásce, životním štěstí a naplněnosti dlouhověkého života

"Způsob, jakým  až doposud žiji, jsem si předem neplánoval a nikdy nepředpokládal. Nebylo mi jasno, čemu se věnovat, i když jsem měl  jakousi představu o vysokoškolské dráze učitelské a snad i spisovatelské. Mám nejeden důvod  věřit, že život není ponechán náhodě, ale že má své osudové vedení, které je někdy dokonce možno zpětně vysledovat.
Putování není zpravidla osamělé. Bývá provázeno společnou chůzí v kratších, delších i nepřetržitých úsecích. Čím jsem starší, tím více si vážím slavných i neznámých, ale mně milých a vzácných souputníků."

(úvod - Putování rosou i prachem)

Miroslav  Matouš byl za více než 94 let svého života mnohým -  básník, spisovatel, kněz, dělník, řidič, skladník, strážný. Ve svých pamětech  hovoří o mnohých osobnostech, se kterými se v životě setkal, a které ho ovlivnily. Je příjemné v jeho přítomnosti procházet téměř stoletou historií prostřednictvím velikánů umění, kultury, vzdělání, politiky či obyčejných lidí, kteří měli dar obohacovat druhé.  (Petr Bezruč, Jarmila Glazarová,  Fráňa Šrámek,  Vojta Beneš, Jan Blahoslav Kozák  aj.) Avšak nejlaskavější zastavení je u osoby mu nejbližší, jeho manželky. " Má žena cítila a žila lásku, tak jsem to vepsal do veršů." - to jsou slova, která jsou spojena se sbírkou básní  Znělky pro mou milou.

Z tvorby Miroslava Matouše:

Dívčí meditace, Moje zvířátka, Svícen, Být bližnímu svému, Putování rosou a prachem, Zvláštní člověk Přemysl Pitter,  Studnice útěchy (převod do nové češtiny ze čtyř spisů J. A. Komenského)  aj. básnické soubory - Uhel a křídla, Únik z Babylonu, Noc na horách, Odkud vyvěrá světlo, aj.

Logolink