•  

Městská knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19 , Roudnice nad Labem

Již třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Ústeckého kraje přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je.

Přihlášky umělecké tvorby jak výtvarné, tak literární je potřeba zaslat do 30. 6. 2016.

Více informací, jak se do této výstavy se svou uměleckou prací přihlásit, naleznete na stránce "Informace pro partnery festivalu".

Vstup zdarma.

Logolink