•  

Výstavní prostory Radnice města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1

Mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Kraje Vysočina přinesla různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity tvůrců mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním bude. Výstava v Jihlavě byla první výstavou OČIMA GENERACÍ v Kraji Vysočina. V rámci výstavy byly mimo literární a výtvarné práce představeny také organizace, které v rámci svých aktivit podporují aktivně mezigenerační setkávání a spolupráci. Domov pro seniory v Telči představil celý výtvarný cyklus výtvarných prací dětí věnovaný seniorům. Z těchto prací vznikla také benefiční kalendář, který jsme mohli na výstavě zhlédnout. Také aktivity Domu s pečovatelskou službou a žáků II. ZŠ v Novém Městě na Moravě jsou pravidelnou aktivitou, kterou je milé představit. Velice rádi představujeme ty, kteří myšlenky rozvoje mezigeneračních vztahů realizují v průběhu celého roku a jsou pro své okolí inspirací.

Slavnostní zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ – SOUZNĚNÍ proběhlo 7.5.2016 a bylo součástí festivalové programu Festivalu OČIMA GENERECÍ v Jihlavě.

Výstava OČIMA GENERACÍ v Jihlavě se konala pod záštitou primátora statutárního města Jihlavy Rudolf Chloupka.

Logolink