•  

Muzeum Františka Josefa I. Dělostřelecká kasárna, ul. Máchova, Terezín

Třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Ústeckého kraje přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je. Výstava OČIMA GENERACÍ je součástí mezigeneračního Festivalu OČIMA GENERACÍ, který svým interaktivním programem umožňuje mezigenerační setkání.

Výstava je přístupná v době provozu Muzea Františka Josefa I. v Terezíně.

Doprovodný program výstavy:
1. 10. 2016

11,00 Slavnostní zahájení výstavy spojené s autorským čtením z literárních prací na téma SOUZNĚNÍ, Štěstí jak je vidím JÁ a Vzpomínky.
13,00 Festival OČIMA GENERACÍ:
PÍSNIČKY S NÁDECHEM TAJEMNA - AMELANCHA

koncert písničkářky Amelanchy a Petra Suchomela (multiinstrumentalista). Koncert je součástí zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ. Amelancha inspiruje k nahlížení na zdánlivě běžné věci z různých nevšedních a zajímavých úhlů. Její písničky vytahují na povrch skryté myšlenky i pocity a tím pomáhají lidem objevit cestu k sobě samým.
15,00 Autorské čtení příběhů, povídek a vzpomínek  dopisovatelů projektu OČIMA GENERACÍ.
12,00 - 16,00 ARTová tvůrčí dílna - celodenní mezigenerační tvorba společného výtvarného projektu pro všechny bez rozdílu věku. Ve spolupráci s lektorkami budou návštěvníci realizovat společný projekt inspirovaný probíhající výstavou. Rádi přivítáme generační dvojice i trojice, které mohou vytvořit svůj vlastní umělecký projekt - "Ve dvou (ve třech) se to lépe táhne.
Hračky a hry našich babiček a dědečků - v průběhu si můžete vyzkoušet některé hry našich předků.

Vstup zdarma. Program i aktivity jsou určeny všem bez rozdílu věku.

Výstava  OČIMA GENERACÍ se koná za podpory Ústeckého kraje.

www.terezin-muzeum.cz
projekt-terezin.cz

Logolink