•  

V Hradní galerii Slezskoostravského hradu v Ostravě proběhla v termínu 1. 6. - 6. 8. 2015  výstava OČIMA GENERACÍ a olejomalby Mileny Kantorové. V Ostravě to byl již druhý ročník mezigenerační výstavy. Na tomto ročníku vzájemně  spolupracovaly  tři subjekty, které svou činností a tvorbou podtrhují naše záměry propojování mezigeneračního tématu s dalšími tématy, která se vzájemně v běžném životě prolínají.

První část výstavy byla věnována dětem a seniorům z Moravskoslezského kraje, kteří ztvárnili téma roku projektu OČIMA GENERACÍ  - "Štěstí, jak je vidím já".  Široká věková škála autorů od 4 do 92 let, představila různorodost pojetí toho, co za štěstí pokládáme. Díky této barevné paletě osobních pocitů, byla výstava velmi zajímavá, veselá a vedoucí k zamyšlení se nad svými vlastními  pocity  a hodnotami jednotlivých návštěvníků. Druhá část výstavy patřila autorce Mileně Kantorové, která představila emocionální olejomalby, ve kterých se právě lidské pocity nacházejí v celé šíři. Její umělecký rukopis bylo možné zhlédnout na 40ti plátnech, která dodala výstavě vysoce uměleckou hodnotu. Protipóly profesionální a neprofesionální tvorby  vytvářely symbiotický celek  různorodosti lidské tvorby a vyjádření emocí.  K tomuto celku byla velmi kompaktně včleněna výstava enkaustika a keramické tvorby sociální dílny společnosti ASTRID, o.p.s., která se zabývá problematikou sociálního začleňování. Téma, Když umění pomáhá, je velmi propojeno s tématem mezigeneračních vztahů.

Návštěvníci, mimo vlastní výstavu, mohli navštívit dvě ARTové dílny, v rámci kterých mohli samostatně tvořit.

Naše poděkování patří uměleckému seskupení AKUSTRIO Václava Fajfra a Renému Matláškovi za jejich vystoupení v rámci vernisáže výstavy.  V neposlední řádě děkujeme také  kurátorce této výstavy  paní Mgr. Silvii Liškové.

Další poděkování míří ke všem dětem a seniorům za krásné výtvarné a literární práce, které nám na výstavu zaslali.  Naše poděkování míří do těchto institucí a samozřejmě patří i uměleckým vedoucím, kteří s našimi tvůrci pracovali:

  • MŠ  SEDMIKRÁSKY Sadová, Opava
  • MŠ  SEDMIKRÁSKY Neumannova, Opava
  • ZŠ OSTRAVA, ZELENÁ 42,Ostrava
  • ZŠ  Šenov, Radniční nám. , Šenov
  • Muzická škola Ostrava, Nivnická 9, Mariánské Hory
  • ZUŠ Eduarda Marhuly, Hudební 6, Ostrava - Mariánské Hory
  • ZUŠ, Hlavní třída, Frýdek Místek
  • Domov pro seniory, 28. října,  Frýdek- Místek
  • Centrum pečovatelské služby, Zámecká,  Frýdek-Místek
  • Dům seniorů "Pohoda", o.p.s., Mládí 725, Orloví - Lutyně

 

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům  za podporu, díky níž bylo možné výstavu "OČIMA GENERACÍ a olejomalby Mileny Kantorové" realizovat.

 

Loga partnerů