•  
Logo Mladí duchem

Mladí duchem

Portál www.mladiduchem.cz je informačním portálem pro seniory. Je zaměřen pouze na informace o aktivitách seniorů v celé ČR s cílem přiblížit tyto aktivity široké veřejnosti.

Logo GASK

GASK – Galerie Středočeského kraje

GASK – Galerie Středočeského kraje sídlí v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.

Umění spojení 015
Projekt Lektorského centra GASK  „Umění spojení“ hledá cestu k místní komunitě, cestu k zprostředkování dialogu mezi generacemi, lidmi zdravými a lidmi se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním.
Věříme, že umění a kreativita dokážou poskytnout prostor, v němž je možné se o sobě i o druhých dozvědět věci, které v každodenním životě snadno přehlédneme, získat informace, jimž běžně nevěnujeme pozornost. Právě ty však mohou přispět k obohacení našich vztahů, ke vzájemné toleranci a respektu.
Ve třetím ročníku „Umění spojení“ nám tedy půjde především o setkání různých lidí, bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení. K účasti přizveme studenty, skauty, seniory, umělce nové i již osvědčené a také účastníky z minulých ročníků.

Program jednotlivých akcí projektu...