•  

Pohybujeme se minimálně ve dvou až tří generačním prostoru. Tyto vztahy, jak v rodině, tak ve společnosti nás velice ovlivňují. Každý z nás něco do života získává od generace starší, svých vrstevníků i s postupujícím časem od dětí a mládeže, a něco následně předáváme my sami svému okolí. Toto je normální koloběh života.

V rámci tématu "SOUZNÉNÍ", bychom rádi prostřednictvím literární tvorby představili několik vztahových rovin:

  1. rodinná mezigenerační rovina
  2. společenská mezigenerační rovina
  3. přátelství - vztahy a vazby v rámci jedné generace (je možné ztvárnit i napříč generacemi)
  4. harmonie - disharmonie

Jde nám o ztvárnění pocitů, zážitků, snů a situací, jak vnímáme a vidíme zadané téma. Věříme, že v jednotlivých příspěvcích představíme celou paletu pocitů a emocí v duchu toho, co bychom chtěli, aby bylo nebo toho, co vidíme či cítíme, že je. To co sami vnímáme, ať v dobrém či tom horším. Čtvrtá rovina nám dovoluje vytvořit dvě díla nebo dvě polohy v jednom díle, která v sobě právě představují protipóly. SOUZNĚNÍ je jako správně sladěné tóny hudby (např. tří generační rodina), které nám dají krásný a harmonický akord, jenž se nám líbí. Přesto i v krásné hudbě má svůj významný prostor neharmonický tón. Je jen na nás, jak a v jakých situacích lidského života a chování SOUZNĚNÍ vidíme a cítíme.