•  

Nová radnice - Křížová chodba - Dominikánské nám. 1, Brno

Mezigenerační výstava OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ byla výstavou výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Jihomoravského kraje. Svou náplní přinesla různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity tvůrců mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním bylo.

Galerie křížová chodba je krásnou institucí i krásnou stavbou. Pod klenutými stropy na návštěvníky čekaly různorodé práce, které odrážely věk a zkušenost autorů. Vystavovali jsme práce od dětí z mateřské školy, přes studentské až po zralá díla nejen seniorů, ale také již renomovaných autorů. Literární práce podtrhly hloubku daného tématu vyjádřeného v malbách i psaném slovu a ukázaly souznění v různých podobách. Mnohé z nich si můžete přečíst také na našich webových stránkách . Jsme velice rádi, že jsme mohli představit také knižní práce publikujících autorů pocházejících z Jihomoravského kraje např. paní Květy Pokorné, která nám také pro výstavu poskytla, a tím i představila, rukodělné práce tvůrčích kroužků seniorek, které osobně vede. Jsou to opravdu umělecká díla.

V galerijním prostředí vynikly také obrazy malířky Miluše Kantorové, které nám právě pro výstavu v Galerii Křížová chodba zapůjčila. S její tvorbou se náš projekt pravidelně setkává a je vždy kulturním obohacením výtvarného pojetí mezigeneračního tématu a komunikace.

Jsme velice rádi, že jsme mohli představit také brněnskou organizaci LOGO, která se zabývá pomocí osobám s mozkovými a pohybovými dysfunkcemi. Pomoc se vztahuje také na rodiny klientů. Velice se nám líbily výtvarné práce klientů této organizace a to ve věku od 5 do 52 let. I zde se objevuje naše roční téma SOUZNĚNÍ v plné míře. Vzájemná akceptace není potřebná jen mezi jednotlivými generacemi, ale také v rámci jednotlivých generací a ve společnosti jako celku. Těšíme se, že budeme moci prostřednictvím našeho projektu informovat o aktivitách této organizace i nadále.

V rámci výstavy proběhly doprovodné programy a to Vernisáž, festivalový program Festival OČIMA GENERACÍ a ARTové dílny. Věříme, že jednotlivé programy se návštěvníkům líbily a těšíme se na další ročník v roce 2017.

Festival OČIMA GENERACÍ v Jihomoravském kraji jehož součástí byla výstava OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ pro rok 2016 se konala pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Celého.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto akci realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Logolink