•  

Domov Korýtko, příspěvková organizace Petruškova 2936/6, Ostrava - Zábřeh 97/1
14. 5. 2016 od 9,30 hod.

Již třetí ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Moravskoslezského kraje byl letos umístěn do dvou míst v rámci kraje a jedním z nich se opět stala Ostrava. Tentokrát jsme se s výstavou vypravili mimo galerijní prostory - do Domova pro seniory Korýtko. Ve vstupních prostorách tohoto domova byla výstava na očích všem, kteří nejen v domově žijí, ale také jejich návštěvám. Senioři žijící v tomto domově k výstavě přispěli svými pracemi a také společnou práci se studenty ze sousední školy AHOL. Opět i v Ostravě se ukazuje, že setkávání více generací je přínosné a obohacující pro všechny.

Děkujeme všem autorům a jejich uměleckým vedoucím za spolupráci při realizaci této výstavy a těšíme se na jejich práce v roce 2017.

Logolink