•  

Zámeček (Městský úřad Hranice), Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Město Hranice se staly dalším městem, které otevřelo svou náruč mezigenerační výstavě OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ. Výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Olomouckého kraje přinesla různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity vyjádřené jak v literárních, tak výtvarných pracích mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním bylo.

Jednotné téma - "SOUZNĚNÍ" vedlo jak tvůrce, tak návštěvníky k zamyšlení se nad problematikou i krásou lidských vztahů. Výstava byla umístěna v pěkném prostředí Zámečku, v němž sídlí Městský úřad města Hranice.

Bylo milé sledovat tvorbu malých dětí, která odhaluje touhu po krásných rodinných vztazích. Práce mládeže byly již v ostřejším, nekompromisním tónu, který tomuto věku přísluší. No a senioři svými pracemi vnesli do výstavy nadhled, vzpomínky a porozumění mísící se s humorem.

Současně se zahájením výstavy 18. 6. 2016, proběhlo slavnostní zahájení Festivalu OČIMA GENERACÍ, za přispění pohádkového vystoupení dětského flétnového souboru ze ZŠ Drahotuše. Úchvatným zpěvem představily lidové písně seniorky z Klubu seniorů v Hranicích.

Všem účinkujícím i autorům, kteří poslali své práce k výstavě velice děkujeme.

Naše poděkování míří také na Městský úřad Města Hranice za poskytnutí podpory, díky které bylo možné výstavu OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ realizovat.

Logolink