•  

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 1. patro, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město

Mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Libereckého kraje přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním je.

Program: 22. 10. 2016, 10:00 - 11:30

  • "Ahoj tě pic, my jsme z Vratislavic" - vystoupení dětí z Mateřské školy Lísteček
  • Příběhy o naplněném životě - čteme z tvorby umělců "seniorů", kteří si bez ohledu na svůj věk plní své sny a přání.
    Autoři: Miroslav Matouš (95 let), Květa Pokorná (69 let), Marie Zajíčková (76 let) a Miluše Kubíčková (92 let).
  • OČIMA GENERACÍ - autorské čtení z prací dětí i mládeže, které zaslaly do projektu OČIMA GENERACÍ tzv. doplní pohled na lidský život z druhého konce spektra lidského bytí.

Součástí programu je ARTová výtvarná dílna, v rámci které mohou všichni návštěvníci přispět svou tvorbou ke společnému výtvarnému projektu - SOUZNĚNÍ.

Výstava je přístupna v době otevřených prostor Knihovny www.kvkli.cz

Mezigenerační program i aktivity jsou určeny všem bez rozdílu věku.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto akci realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Pozvánka

Logolink