•  

Celodenní mezigenerační program sestavený z různých uměleckých forem na téma "Štěstí, jak je vidím já", který byl umístěn do prostředí významné kulturní instituce Středočeského kraje. Výtvarné umění, literární tvorba, hudba, zpěv, divadlo byly nejen uměleckým a kulturním zážitkem, ale i zajímavou sondou do lidských osudů a životních hodnot, které jednotlivé generace nezávisle na sobě sdílejí.

Program s názvem "Spolu a pro sebe navzájem" byl naplněním myšlenky mezigeneračního porozumění a akceptace. Návštěvníci akce i umělečtí aktéři z řad dětí, mládeže i seniorů spolu hovořili právě prostřednictvím umění, které v rámci svých jednotlivých vystoupení jedni připravili pro ty druhé. Výtvarné i literární ztvárnění tématu v rámci projektu OČIMA GENERACÍ jsme získali od dětí, mládeže a seniorů Středočeského kraje. A opět můžeme jen vyzdvihnout práci umělců a jejich uměleckých vedoucích, za nádherné ztvárnění tématu. I zde, v rámci výstavy a interaktivní ARTové dílny, bylo možné zhlédnout kolik podob má lidské štěstí.

Program v Kutné Hoře byl v rámci našich akcí v roce 2015 významný právě svou interaktivní částí. V rámci jednotlivých vystoupení se nám střídala hudba, mluvené slovo, autorské čtení, workshopy, divadlo i zpěv.

Tímto bychom chtěli poděkovat za krásná vystoupení Komornímu akordeonovému souboru Kutná Hora Kolín, seniorskému divadlu HEČ a 4triu z Mladé Boleslavi. Bohužel, z fotografií není možné plně nasát tu úžasnou atmosféru při jejich vystoupeních. To se opravdu musí tzv. zažít. Setkání s tvůrci divadelního mezigeneračního představení "Kořeny a křídla svaté Ludmily", které realizovala Základní umělecké škola Sedlčany, bylo dokonalým naplnění myšlenek projektu OČIMA GENERACÍ v reálném životě. O tom, jak toto divadelní představení vznikalo a co jeho účastníkům v průběhu dvou let přineslo, jsme si povídali s autorkami i herci, kterými byli nejen žáci umělecké školy, ale také jejich maminky a babičky. Bylo mimořádně krásné slyšet, jak se tyto jednotlivé generace v rámci soustředění a jednotlivých zkoušek ovlivňovaly. Na otázku: "Zda by do toho šli znovu?" jsme slyšeli jednoznačné "Ano, ono nám to již vlastně chybí."

Paní docentka Kubíčková završila program svými optimistickými názory na naplnění dlouhověkého a aktivního života. Sama je toho zářným příkladem. Její mladistvá 91-letá duše v mnohém obohatila nás, mladší věkem.

Tímto Kutnohorským setkáním jsme představili, jak mohou programy očima generací vypadat. Vždy by to měly být programy živé, plné osobních setkání a ukázek, jak může komunitní a mezigenerační  život vypadat. Jak se můžeme vzájemně obohacovat a být v jeden čas a v jednom místě pospolu. V neposlední řadě, můžeme ocenit a poděkovat těm, kteří pro nás něco krásného dělají, a mnohdy jen tak,  z lásky k životu a lidem. I potlesk je dostačujícím oceněním, kterého se našim účinkujícím opravdu v tento den dostalo mnoho. Loučili jsme se se slovy: "Za rok na shledanou."

Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a Města Kutná Hora.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto výstavu realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován nadacemi ADRA a Život 90.

 

Miluše Kubíčková - Příběh naplněného života

"S vděčností se rozpomínám na vše, co se mně na mé cestě povedlo, co mě obohatilo, proměnilo k lepšímu a život naplnilo."

V rámci kulturního programu OČIMA GENERACÍ v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře proběhne rozhovor a autorské čtení s paní Miluší Kubíčkovou. V této části programu budou mít návštěvníci akce mimořádnou možnost osobního setkání s výjimečnou ženou - "ženou po celý život hledající a nalézající kořeny a smysl bytí, a předávající dalším poznatky i lásku k člověku".

Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc. - absolventka Filosofické fakulty MU v Brně, učila na střední škole i univerzitě. Věnovala se sociologii mládeže, vedla oddíl jógových cvičení a podpůrnou skupinu osob v remisi rakoviny. Pořádala učitelské semináře o psychohygieně. V důchodu svou aktivní činnost realizovala v občanském sdružení Zdravý životní styl, pořádala ozdravné pobyty. Je členkou České anthroposofické společnosti, Obce křesťanů a stále aktivně přenáší na odborné i kulturní půdě. Podílela se na překladu mnoha knih, např. Otevírání dveří do nitra (Elein Caddy). Publikuje v periodikách a vydala několik vlastních knih: Vůle ke zdravému životu, Stáří jako životní šance, Cesty k harmonii života, Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera.

Logolink