•  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín

Mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Zlínského kraje přinesla různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky i v rodině. Pohledy a pocity autorů mohou být různé, avšak vzájemné sdílení prostřednictvím této výstavy již samo o sobě souzněním bylo. Jednotné téma - "SOUZNĚNÍ" vedlo jak tvůrce, tak návštěvníky k zamyšlení se nad problematikou i krásou lidských vztahů.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 4. 6. 2016 v 9,30 hodin za účasti paní radní Zlínského kraje Taťány Valentové- Nersesjan a paní ředitelky Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíne Zdeňky Friedlové.

Čtenáři a návštěvníci Krajské knihovny se v průběhu výstavy  OČIMA GENERACÍ mohli také začíst do knih, které  Krajská knihovna připravila jako  mimořádnou půjčovací výstavku knih a tiskovin a to na  téma Mezigenerační vztahy. Prostřednictvím těchto písemností bylo možné nahlédnout  do  mezigeneračních vztahů  v dobách minulých.na  zvyklostmi našich předků a zároveň to posoudit s novými pohledy na chápání mezigeneračních vztahů dnes. Při zahájení výstavy proběhlo veřejné čtení z některých těchto knih a knihy byly návštěvníky ihned rozebrány. Děkujeme Krajské knihovně za velmi přátelskou a významnou podporu, které se výstavě a jejímu doprovodnému programu dostalo.

V rámci výstavy OČIMA GENERACÍ byly mimo výtvarné a literární práce také představeny zajímavé projekty zaměřené na pravidelnou komunikaci mezi dětmi a seniory a to ze ZŠ  Kvítková 4338 a ZŠ Štefánikova 2514 ze Zlína.

Opět jsme s velkou chutí ukázali aktivity, které naplňují mezigenerační uměleckou tvorbu a komunikaci. Věříme, že v roce 2017 budeme představovat v rámci Zlínského kraje další organizace a jednotlivce, kteří rozvíjejí komunitní mezigenerační dialog a jsou pro své okolí inspirací.

Výtvarné a literární práce dětí i seniorů byly velice krásné. Zajímavou a trochu odlišnou sondou do tématu SOUZNĚNÍ  byly práce studentů  Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.   Z ohlasů návštěvní knihy výstavy je patrné, že právě rozdílnost uměleckého zpracování jednotlivých autorů tuto výstavu dělá atraktivní a zajímavou. Proložení výtvarných prací literárními texty "nutí" návštěvníky výstavy se nad tématem výstavy a sdělením autorů více zamýšlet. Což se ale nakonec stává plusem výstavy.

Festival OČIMA GENERACÍ ve Zlínském kraji, jehož součástí výstava OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ byla se konala pod záštitou členů Rady Zlínského kraje Taťány Valentové Nersesjan a Ladislava Kryštofa. Děkujeme za podporu, které se nám dostalo.

Logolink