•  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín

Druhý ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů s názvem OČIMA GENERACÍ se ve Zlínském kraji vrací opět do příjemného prostředí Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

5. 4. 2017 proběhlo zahájení druhého ročníku Výstavy OČIMA GENERACÍ ve Zlínském kraji. Letošní téma nám opět přineslo krásné a zajímavé práce. Vystup ze své ulity je z tvůrčího hlediska náročné téma, protože pracuje s velmi osobním přístupem, ale naši autoři si s tím velice dobře poradili. Výtvarné a rukodělné práce doplňovaly práce literární a návštěvníci si tak mohli představit mnohé životní situace, které naši autoři představili a s mnohými se mohli i ztotožnit. Na výstavě ve Zlíně byly vedle sebe práce dětí základních a mateřských škol, uměleckých škol, ale také seniorů. Zde musíme představit krásné rukodělné práce - výšivky ze Vsetína. A Vsetínští senioři nám poslali také ukázku činnosti svého klubu , která ukazuje seniory jako generaci aktivní. Školní projekt paní učitelky Jaroslavy Ševčíkové a jejich "dětí" nám ukázal, jak vnímají vystoupení ze své ulity oni. Tato Vsetínská škola - ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - mimo aktivní zapojení se do výstavy, také v letošním roce připravila krásný festivalový program ve Vsetíně. Děti a jejich vyučující pedagogové opravdu vyšli ze své ulity a ukázali nám, jak jsou šikovní. Vizovická mládež nám představila nejen vnímání sebe sama, ale také svých pocitů v oblasti lásky, soužití se starší generací či v těžkých životních okamžicích, ve kterých je možné se ocitnout. Myslíme si že výstavu stálo za to zhlédnout a udělat si čas ji nejen vidět, ale si i přečíst literární práce.

Jsme velice rádi, že se projekt OČIMA GENERACÍ ve Zlínském kraji tzv. uchytil. Velice děkujeme tvůrcům, jejich uměleckým a výchovným vedoucím. Naše poděkování patří také Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, která nám poskytla prostory k realizaci výstavy. Velice si spolupráce s touto institucí vážíme. Těšíme se na výstavu v roce 2018.


Tvůrčí téma "Vystup ze své ulity" vyzvalo děti, mládež a seniory Zlínského kraje, aby prostřednictvím uměleckého ztvárnění představili sebe sama. Tímto osobním představením bychom rádi usnadnili té jiné, či druhé generaci pohled, jak vnímat vzájemné rozdílnosti, sny, vize, touhy, bolesti i způsob života z pohledu tvořícího umělce dané věkové kategorie.

Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. Jsme uzavřenější a více se v oblasti komunikace pohybujeme ve virtuálním než reálném světě. Cílem je představit, co v ulitách (v našich životech) skrýváme a čím bychom si navzájem mohli být bližší než jsme.

Téma "Vystup ze své ulity" se pohybuje v několika tvůrčích rovinách:

1. Já a můj život - představení mého života, jeho aktivit a hodnot
2. Mé pocity - to co běžně skrýváme - své sny, přání, bolesti, radosti, touhy, emoce
3. Mé poselství - co bych rád sdělil jiným

Naši malí i velcí umělci ze své ulity vystoupili. Ve své výtvarné a literární tvorbě nám představují svůj život, sebe i své pocity. Výstava se nese v duchu víry, že poznáváme-li vzájemně své světy, tím se stáváme tolerantnější, chápavější. Výstavou představujeme nejen tvůrčí aktivity různých generacím, ale také akce a aktivity, které tyto generace realizují společně. Ukázkou tvůrčích aktivit bouráme zaběhlé stereotypy ve vnímání generačních hodnot a způsobů života jednotlivých generací.

Program výstavy:

5. 4. 2017 v 16,30 zahájení výstavy

Součástí zahájení výstavy je program Festivalu OČIMA GENERACÍ, který danou výstavu zastřešuje. Je realizován za spolupráce s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou knihovnou Františka Bartoše.

Program Festivalu OČIMA GENERACÍ ve Zlíně:

5. 4. 2017

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
15.00 - 18.00 "Baťovský prodavač" - interaktivní stanoviště pro děti a jejich doprovod ve stálé expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (vstupné 35 Kč)
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
16.00 "Vzkazy v lahvi" ARTová dílna - malujeme a posíláme si navzájem vzkazy (probíhá do 18.00)
16.20 "Za zvuků kytary" - hudební medailonek dětí ze ZUŠ Morava
16.30 Vernisáž výstavy OČIMA GENERCÍ - Vystup ze své ulity
Výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Zlínského kraje, kteří se rozhodli vystoupit ze své ulity a  představit sebe sama tak, jak by si přáli, aby je vnímali ti druzí.
16.50 Music forallpeople - Ondra Košut a PavelKošut, hudební vystoupení pro dvě generace
17.00 Novinky nakladatelství KNIHA ZLIN
17.15 Autorské čtení Silvie Lečíkové z knihy Baťovský prodavač

Vstup volný.

Zveme Vás srdečně na mezigenerační setkání, jehož program je určen všem, bez rozdílu věku, kteří se rádi baví.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink