•  

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, Roztoky

Výstava OČIMA GENERACÍ je součástí celorepublikového projektu Festival OČIMA GENERACÍ, který putuje po jednotlivých krajích ČR. Hlavní náplní projektu je téma mezigeneračního soužití a komunikace.

3. ročník této výstavy výtvarných a literárních  prací dětí, mládeže i seniorů  je na  téma Vystup ze své ulity.  Úkolem letošního zadání tvůrcům bylo představit sebe sama. Návštěvníci zhlédnou  nejen obrázky malované dětmi, ale také zajímavá a niterná vyznání teenegerů či mladých dospělých. Jako protipól k těmto díkům jsou práce seniorů a fotografie dokumentující aktivní seniorský život, který dokáže i ve vyšším věku přinášet radost a zábavu i okolí.

 Je vždy zajímavé shlédnout  pojetí zadaného tvůrčího tématu  ve věkovém rozpětí  tvůrců, které činí více než 80 let. Na výstavách OČIMA GENERACÍ si vždy uvědomujeme barevnost a krásu lidského života, který můžeme zhlédnout z různých úhlů pohledu. Výstava určitě zaujme jak děti, tak dospělé.

Jsme přesvědčeni, že   mezigenerační  akceptace, respekt, vzájemné soužití  a tolerance je zrcadlem vyspělé  společnosti .  Na výstavách OČIMA GENERACÍ se  většina návštěvníků zamýšlí nad stavem mezigeneračních vztahů ve svých rodinách a svém okolí.  Uvědomění si životních rolí v průběhu lidského života  a seznámení se s životem tzv. té druhé generace, vede k porozumění , sounáležitosti a sbližování. A právě tato výstava je malým mostem.

Návštěvníci výstavy mohou  zanechat dalším generacím svůj vzkaz tzv. Vzkaz v lahvi a z těchto vzkazů bude připravovány výstavy v dalších ročnících.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink