•  

Výstavní prostory Radnice města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1

Druhý ročník mezigenerační výstavy výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů s názvem OČIMA GENERACÍ se v Kraji Vysočina vrací opět do příjemného prostředí Radnice města Jihlava.

21. 4. 2017 proběhlo zahájení druhého ročníku Výstavy OČIMA GENERACÍ v Kraji Vysočina. I v tomto roce se aktivně zapojily několik školy a volnočasové organizace pracující s dětmi, mládeží i seniory. Letošní téma nám opět přineslo krásné a zajímavé práce. Vystup ze své ulity se ukázalo jako náročné téma, protože pracuje s velmi osobním přístupem, ale naši autoři si s tím velice dobře poradili a ukázali vekou kreativitu. Výtvarné a rukodělné práce doplňovaly práce literární a návštěvníci si tak mohli představit mnohé životní situace, které naši autoři představili a s mnohými se mohli i ztotožnit. Velice nás zaujalo pojetí prací Základní umělecké školy Třešť, kde vedle sebe vznikly práce tvůrců od 9 do 85 let. Práce se stejným názvem byly tvořeny vždy tvůrcem z generace dítě-mládež a zrcadlově k tomu práce seniora. Návštěvníky tento koncept také zaujal. A asi jako malou perličku  můžeme prozradit, že na výstavu se přišly podívat děti se svým pedagogickým doprovodem. Tato pedagožka měla právě svou vlastní práci na výstavě a děti to objevily. Jejich hlasy údivu se nedaly přehlédnout: "Téda, paní učitelko vy malujete." Musím se přiznat, že mně to velmi pobavilo a dovolila jsem si podotknout s úsměvem, že i učitelé a vychovatelé jsou lidé, mají své volno, své koníčky a záliby. A tak jsme se dětmi dohodli, že příští rok, tam budou i jejich práce. A na to se opravdu těším.

Výstavu stálo za to zhlédnout a udělat si čas ji nejen vidět, ale i si přečíst literární práce.

Jsme velice rádi, že projekt OČIMA GENERACÍ v Kraji Vysočina již není velkou neznámou, ale našel si cestu ke svým tvůrcům a partnerům. . Velice děkujeme tvůrcům, jejich uměleckým a výchovným vedoucím. Naše poděkování patří také Statutárnímu městu Jihlava, které nám poskytlo krásné výstavní prostory.  Velice si této spolupráce  vážíme.  Těšíme se na výstavu v roce 2018.


Tvůrčí téma "Vystup ze své ulity" vyzvalo děti, mládež a seniory Kraje Vysočina, aby prostřednictvím uměleckého ztvárnění představili sebe sama. Tímto osobním představením bychom rádi usnadnili té jiné, či druhé generaci pohled, jak vnímat vzájemné rozdílnosti, sny, vize, touhy, bolesti i způsob života z pohledu tvořícího umělce dané věkové kategorie.

Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. Jsme uzavřenější a více se v oblasti komunikace pohybujeme ve virtuálním než reálném světě. Cílem je představit, co v ulitách (v našich životech) skrýváme a čím bychom si navzájem mohli být bližší než jsme.

Téma "Vystup ze své ulity" se pohybuje v několika tvůrčích rovinách:

1. Já a můj život - představení mého života, jeho aktivit a hodnot
2. Mé pocity - to co běžně skrýváme - své sny, přání, bolesti, radosti, touhy, emoce
3. Mé poselství - co bych rád sdělil jiným

Naši malí i velcí umělci ze své ulity vystoupili. Ve své výtvarné a literární tvorbě nám představují svůj život, sebe i své pocity. Výstava se nese v duchu víry, že poznáváme-li vzájemně své světy, tím se stáváme tolerantnější, chápavější. Výstavou představujeme nejen tvůrčí aktivity různých generacím, ale také akce a aktivity, které tyto generace realizují společně. Ukázkou tvůrčích aktivit bouráme zaběhlé stereotypy ve vnímání generačních hodnot a způsobů života jednotlivých generací.

Program výstavy:

16,00 - zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity
Příběhy, které píše život - autorské čtení z prací autorů projektu OČIMA GENERACÍ, setkání autorů projektu OČIMA GENERACÍ.

Součástí zahájení výstavy je program Festivalu OČIMA GENERACÍ, který danou výstavu zastřešuje.

Program Festivalu OČIMA GENERACÍ v Jihlavě:

21. 4. 2017

16.00 zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity
Příběhy, které píše život - autorské čtení z prací autorů projektu OČIMA GENERACÍ, setkání autorů projektu OČIMA GENERACÍ.
16.30 Hudební medailonek dětí z Jihlavska.
Příběhy o naplněném životě - povídáme si a čteme z tvorby umělců "seniorů", kteří si bez ohledu na svůj věk plní své sny a přání. Pohled na život z té veselejší stránky bez ohledu na věk, je inspirativní pro všechny bez rozdílu věku.
Autoři: Miroslav Matouš (95 let), Květa Pokorná (69 let), Marie Zajíčková (76 let), aj.
17.00 Mezigenerační vztahy a rodinný život v zemích, kde jsem žila (Izrael, Anglie)
Povídání o naplněném životě

Pavla Sýkorová (lektorka, spisovatelka, rehabilitační terapeutka).
Vzkazy v lahvi - ARTová tvůrčí dílna, v rámci které mohou všichni návštěvníci přispět svou tvorbou a zanecháním vzkazu druhým generacím.

Vstup volný.

Mezigenerační program i aktivity jsou určeny všem bez rozdílu věku - děti, mládež, seniory, i jejich rodiny a přátele.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink