•  

Festival OČIMA GENERACÍ  ve Zlínském kraji pro rok 2016 se koná pod záštitou členů Rady Zlínského kraje Taťány Valentové Nersesjan a Ladislava Kryštofa.

Zlín

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín
4. 6. 2016, 9 - 11 hod.

Mezigenerační festivalový program ve Zlíně byl opravdu nabitý zajímavým a různorodým programem. Dopolední část s názvem "Pohledy do duše i srdce" byla umístěna do krásného  prostředí Krajské knihovny Františka Bartoše a program zahájila milými slovy  paní radní Zlínského kraje Taťána Valentová -  Nersesjan. Slavnostní zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ, jako správná hostitelka, uskutečnila paní ředitelka knihovny  Zdeňka Fiedlová. V programu pro všechny generace vystoupilo kytarové trio ze Základní umělecké školy Morava Zlín a nakonec v průběhu ARTové dílny došlo i na neplánovaný koncert tatínka a syna Pavel a Ondřej Košotovi. A tak vznikla myšlenka, v příštím roce uskutečnit koncert pro dvě generace. Pánové na to kývli a my se těšíme, že se příští rok s touto dvojicí setkáme znovu. Festivalový program v Krajské knihovně  by nebyl úplný, kdyby v něm nebylo místo na autorské čtení a tentokrát jsme měli vzácného hosta a to spisovatelku a učitelku v jedné osobě - paní Jaroslavu Ševčíkovou. Jak se nám paní Ševčíková přiznala, píše převážně o náctiletých slečnách a jejich životě, čímž jsou její knihy převážně určené této věkové kategorii.  Avšak v tomto období věnuje svou literární činnost práci s dětmi a mládeží, se kterými realizuje mezigenerační vzpomínková setkání se seniory, na jejichž základě vznikají zajímavé práce z období války a holocaustu. Těmto literárním dílům se v rámci našich programů budeme v letošním roce určitě vracet. A s paní Ševčíkovou jsme se dohodli, že v roce 2017 v rámci Festivalu OČIMA GENERACÍ, ve spolupráci s jejími žáky připravíme celý vzpomínkový literární projekt.

Odpoledne již proběhlo na prknech, co znamenají svět, a to v Městském divadle Zlín. Téměř dvacítka dětí ze ZŠ Kvítková Zlín, celý prostor naplnila nejen sami sebou a svými doprovázejícími rodiči a prarodiči, ale také štěbetáním, smíchem a naše ARTová dílna byla pomalu malá. Přesto se děti ke stolům nakonec vešly a opravdu krásně tvořily a malovaly.  Jejich krásné vystoupení Čáp pobavilo všechny, bez rozdílu věku. Autorské čtení aktivně píšících seniorů Zlínského kraje proběhlo v duchu tří autorů - dvou dam paní Svatavy Mášové a Marie Zajíčkové a pana Bosáka.  Všichni autoři publikují a vydávají svou tvorbu bez ohledu na jejich vyšší věk.  Jejich vzpomínky např. na osobní setkání s panem Werichem a úvahy  o vztazích, byly nejen k zamyšlení, ale také hodně veselé. A k této regionální tvorbě se připojil také pan radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof a to vlastní recitací školní básně, kterou si stále pamatuje. Musím za tuto kulturní vsuvku poděkovat, protože mám radost, když lidé zodpovědní v regionu za své rezorty a tady je to kultura, mají k té své oblasti opravdu blízko a jsou s ní spjati.

Ve Zlíně bylo opravdu krásně veselo i milo, a určitě se zde budeme rádi vracet. A snad jsme společně našli odpověď na otázku: "Co víme o životech těch druhých, kteří se nacházejí v jiné etapě lidského života než my?".  Po dnešním programu přeci jen o trochu víme o pocitech a pohledech různých generací více a to je vždy cílem našich akcí.

Děkujeme všem aktivním partnerům, dětem, seniorům i jejich uměleckým vedoucím za pomoc při přípravě festivalových programů, výstavy a za jejich tvorbu. Poděkování také patří všem návštěvníkům, protože svou účastí nám pomáhají rozvíjet mezigenerační vztahy.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky které bylo možné tuto akci realizovat.
Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Logolink
Logolink

Holešov

Centrum pro seniory Holešov, Příční 1475, Holešov
2. 6. 2016

V rámci Festivalu OČIMA GENERACÍ Zlínského kraje, proběhla milá mezigenerační akce v Centru pro Seniory v Holešově, kde se setkaly a společně tvořily děti z výtvarného kroužku Střediska volného času – TYMY se seniory. Proběhlo také čtení a povídání s herečkou a dabérkou Evou Miláčkovou. Následné práce společného tvoření byly vystaveny na výstavě, na jejíž vernisáži všechny přítomné přivítal a pozdravil starosta města pan Rudolf Seifert. S kulturním vystoupením přišly pozdravit děti z folklorního kroužku Zrníčko, které předvedly své jarní pásmo a poté si s babičkami a dědečky zazpívaly a zatancovaly písničky a tanečky jejich dětství. Mnozí návštěvníci obdivovali um a zručnost nejen dětí z výtvarných kroužků, ale také některých seniorů, jejichž věk byl okolo devadesáti let.

Děkujeme všem aktivním partnerům, dětem, seniorům i jejich uměleckým vedoucím za přípravu festivalových programů, výstavy a za jejich tvorbu.

Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

 

Logolink