•  

Přeštice

Domov s pečovatelskou službou Přeštice, Máchova 556 1.10.2016

Festival OČIMA GENERACÍ v Přešticích se uskutečnil v termínu Světového dne seniorů. Celodenní program byl plný různorodých aktivit. Svým uměleckým vystoupením pobavili nejen ti nejmladší zpěvem a hudbou, ale také senioři svou vlastní literární tvorbou. Tvůrčí dílny byl navštíveny také všemi bez rozdílu věku. Velký zájem byl i o prohlídky Domova s pečovatelskou službou. Mladší návštěvníci se zajímali, jak dnes bydlí a žijí senioři. Taktéž výstava výtvarných prací "Moje babička - můj dědeček" byla velmi krásná. Na tuto výstavu se budou moci návštěvníci přijít podívat klidně ještě jednou, protože výstava byla nainstalována na více dní.

Z fotografií je vidět, že festivalový mezigenerační den byl hezký a tak věříme, že se podobný program bude realizovat také za rok.

Tato akce byla organizována Městským úřadem Přeštice a naše společnost COR APERTUM, o.s. velice děkuje městu za partnerství a šíření myšlenky dobrých mezigeneračních vztahů, která je hlavním tématem Festivalu OČIMA GENERACÍ.


Festivalový program: 11:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00

„Písničky pro radost“ pásmo písniček a básniček žáků ZUŠ a MŠ Přeštice pod vedením svých učitelů. Nádvoří DPS Přeštice v Máchově ulici v Přešticích (v případě nepříznivého počasí v prostorách DPS Přeštice).

13:00 - 17:00

„Autorské čtení vzpomínek – paní Langmajerová, pan Bešta“ Autorské čtení s besedou klientů PS Přeštice paní Langmajerovou a panem Beštou. Čteme také příspěvky dětí, mládeže i seniorů z projektu OČIMA GENERCÍ na téma SOUZNĚNÍ a Vzpomínky.

Výstavy – „Moje babička – můj dědeček“ – výstava prací dětí ZUŠ Přeštice, DDM Přeštice a ZŠ Josefa Hlávky Přeštice „Ze života klientů PS Přeštice“ – výstava fotografií paní BcA. Terezy Šobrové.

Obě výstavy naplňují letošní festivalové téma „SOUZNĚNÍ“. Souzněním je nejen umělecké ztvárnění pohledů dětí, jak vidí své nejbližší v seniorském období života, ale i představení života seniorů v PS Přeštice, právě v kontextu porovnání s vnímáním seniorů nejmladší generací. (Výstavy budou zpřístupněny nejen v rámci pořádání Festivalu OČIMA GENERACÍ, ale i v dalších dnech v prostorách PS Přeštice v Máchově ulici 556).

Tvůrčí dílny – „Tvořivé dílny napříč generacemi“ Celodenní interaktivní program pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi tvoří. Jednotlivé tematické tvořivé dílny, se zaměřením na aktuální věkovou skupinu návštěvníků, budou vedeny paní Václavou Koukolíkovou – pečovatelkou PS Přeštice. Společenská místnost v budově PS Přeštice.

Prohlídka Domu s Pečovatelskou službou Přeštice – návštěvníci Festivalu si mohou prohlédnout prostory budovy budou zpřístupněny veřejnosti po celou dobu konání festivalu. Prohlídky komentuje Mgr. Michaela Kazdová, vedoucí PS Přeštice s pracovnicemi – pečovatelkami PD Přeštice.

Připraveno bude pohoštění pro účastníky Festivalu. Srdečně zveme všechny bez rozdílu věku.

Akce se koná pod záštitou starosty městy Přeštice Mgr. Karla Naxery.

Mezigenerační program i aktivity jsou určeny všem bez rozdílu věku.

Vstup volný.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto akci realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Logolink