•  

Hranice

V sobotu 18. 6. 2016 zavítal Festival OČIMA GENERACÍ do Olomouckého kraje a hostitelským městem byly Hranice. V rámci mezigeneračního setkání byla slavnostně zahájena výstava OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ. Jak už jsme si v letošním ročníku mezigeneračních výstav zvykli, byly představovány jak výtvarné, tak literární práce a téma SOUZNĚNÍ se autorům opravdu podařilo ztvárnit osobitým způsobem.

V krásném prostředí Zámečku Městského úřadu Hranice proběhl úchvatný hudební program za účasti dětí z flétnového kroužku ZŠ Drahotuše a seniorek z Klubu seniorů Hranice. Děti nám pohádkově zahrály oblíbené melodie a přednesly básničky. Seniorky spustily stylem á capela národní písničky. A protože mnozí hosté včetně dětí tyto písničky znali, přidali se k tomuto sboru i návštěvníci. Program byl jako vždy doplněn o autorské čtení literární prací a výtvarnou dílnou, v rámci které se bavily děti i jejich rodiče. Toto krásné propojení různých generací prostřednictvím umění ukázalo, že v Hranicích se daří umění i krásným vztahům.

Velice děkujme Městu Hranice za podporu při přípravě festivalového programu.

Naše poděkování směřuje k účinkujícím a jejich uměleckým vedoucím, kteří nám připravili nezapomenutelná vystoupení. A protože jsme si slíbili, že se za rok sejdeme znovu, těšíme se již nyní, na setkání v příštím roce.

Logolink