•  

V rámci Festivalu OČIMA GENERACÍ v Moravskoslezském kraji proběhlo najednou několik akcí.

Krnov

Městská knihovna Krnov, Soukenická 29, Krnov
14. 5. 2016 od 9,00 hod.

V Městské knihovně v Krnově nám děti z mateřské školy Slunečnice v Kostelci připravily krásný program "Babičko, dědečku, zpívejte s námi. Radost všem návštěvníkům akce udělaly svým pěveckým a hudebním pásmem, ve kterém zpívaly, tančily a hrály na instrumentální nástroje. Autorského čtení se zhostili studenti dramatického oboru z Umělecké školy Krnov pod vedením Markéty Juroškové - Bezručové. V závěru akce v rámci ARTové tvůrčí dílny vznikly krásné výtvarné práce dětí i dospělých návštěvníků.

Děkujeme za krásný program vedení Mateřské školky v Kostelci a vedoucí dramatického odboru paní Jarmile Holubové. Naše poděkování míří také směrem k Městské knihovně v Krnově za poskytnutí krásného prostoru pro naši akci.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky které bylo možné tuto akci realizovat.

Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Logolink

Ostrava - Zábřeh

Domov Korýtko, příspěvková organizace Petruškova 2936/6, Ostrava - Zábřeh 97/1
14. 5. 2016 od 9,30 hod.

Ostravská festivalová část byla letos zaměřena na návštěvy domovů seniorů. V dopoledních hodinách proběhl program s názvem "Pohledy do duše i srdce" v Domově Korýtko (Petruškova 2936/6, Ostrava - Zábřeh).

V rámci programu byla zahájena výstava OČIMA GENERACÍ - SOUNĚNÍ. Tato výstava byla v tomto zařízení umístěna na celý měsíc a věříme, že dělal radost nejen seniorům bydlícím v tomto domově, ale také návštěvníkům a hostům. Tanec maminek s dětmi v šátku (MAMA centrum v Havířově), byl oceněn velkým potleskem a i těm nejmenším se na návštěvě u seniorů líbilo, což dali najevo tím nejlepším dětským způsobem - žádné z dětí v neznámém prostředí neplakalo.

Autorské čtení příspěvků a vzpomínek bylo i tentokrát okořeněno návštěvou samotných autorů. Tentokrát to byla dvě děvčata Adélka Juřenová a Petra Slobodníková z Vratimova. Dívenky napsaly příběhy ze svého života, ve kterých hlavní roli hráli jejich prarodiče. Věkový rozdíl autorů jednotlivých příspěvků byl více než 70 let, ale přesto měly mnohé společné - krásný pohled na mnohé obyčejné věci, které se dějí jen tak, že si mnohdy ani nevšimneme, že krásné jsou. A protože i zde jsou senioři aktivní, získali jsme v průběhu programu také jedno básnické dílo přímo z řad hostů programu.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky které bylo možné tuto akci realizovat.

Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Logolink

Ostrava - Poruba

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba

14. 5. 2016 od 15,00 hod.

Odpolední program v  Domově Slunečnice (Opavská 4472/76, Ostrava - Poruba) probíhal v jiném duchu. Název programu "Návštěva aneb bavíme se navzájem" byl předzvěstí různých návštěvníků. Těmi prvními byly děti, mládež i senioři z domova pro seniory Pohoda z Orlové. Krásné vystoupení "Můj ty světe"  skupiny DO-G-MA ukázalo vzájemnou mezigenerační spolupráci tří generací - dětí z mateřské školky, studentů gymnázia a seniorů z Orlové. No vlastně spolupracují generace čtyři - tou čtvrtou jsou rodiče dětí, kteří nejen své děti na toto vystoupení přivezli, ale také aktivně pomáhali se stavbou kulis a přípravou programu. Divadelní komedie AMANT studentského souboru  divadelní skupiny FLEDIS zakončilo krásné odpoledne plné úsměvných příběhů, vzpomínek a návštěv. No a jednou z milých návštěv byl také starosta městské části Ostrava - Poruba pan Ing. Petr Mihálik, který přispěl milými slovy nejen směrem k našim seniorům, ale také hostům, kteří přišli tento domov navštívit.

Děkujeme všem uměleckým seskupením a jejich vedoucím, za podporu projektu a jejich vystoupení.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky které bylo možné tuto akci realizovat.

Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

Logolink