•  

Zlín

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín
5. 4. 2017 od 15.00 do 18.00

Motto:
"Vystup ze své ulity aneb ukaž mi svůj svět a já ti porozumím"

Druhý ročník Festivalu OČIMA GENERACÍ ve Zlíně proběhl 5. 4. 2017. Součástí jeho programu bylo zahájení krajské výstavy OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity. Zlínský festival zahajoval letošní mezigenerační putování po České republice a přesvědčili jsme, že téma je velmi krásné, ale taky obtížné. Představovat sebe sama na veřejnosti není pro každého jednoduché, ale naši hosté se toho ujali velice dobře. V tomto druhém festivalovém ročníku ve Zlíně, jsme se opět setkali se Základní uměleckou školou Zlín Morava a její studenti nám opět představili své kytarové umění. To že chlapi drží slovo představila dvojice Ondra a Pavel Košutovi, syn a otec, kteří nám v loňském roce slíbili, že zahrají společně. A chlapi slovo dodrželi a zahráli nám i společné skladby, na kterých se, jak sami přiznali, museli společně sehrát. Autorské čtení Silvie Lečíkové z knihy Baťovský prodavač, krásně doplnilo program, který probíhal souběžně v Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně se stejným názvem a každý účastník si mohl vyzkoušet v muzeu , jaké to mohlo být "Baťovým prodavačem". Novinky z nakladatelství KNIHA ZLÍN byly velmi zajímavé. Nakladatelství také návštěvníkům představilo, jakým způsobem si vybírá témata a knihy, které vydává; a tak možná někteří z návštěvníků začali uvažovat, že by i on jednou mohli prostřednictvím tohoto nakladatelství vydat i své dílo. A jako vždy i zde v rámci programu proběhla tvůrčí dílna, která se zaměřila nejen na téma Vystup ze své ulity, ale všichni návštěvníci zanechali také svůj vzkaz v rámci Vzkazů v lahvi. A z těchto vzkazů, připravujeme další z našich mezigeneračních akcí.

Děkujeme tvůrčímu týmu Krajské knihovny Františka Bartoše a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za spolupráci a pomoc.


Odpolední mezigenerační a rodinný program svým pojetím představuje různorodé aktivity dětí, mládeže a seniorů s cílem nejen pobavit, ale také ukázat, že vzájemnou tvůrčí spolupráci umíme o svých životech sdělit mnohem více a také mnohem víc ty druhé pochopit. Poznání barevnosti lidského života v jeho různých etapách naskýtá barevnou paletu činností, které nás vzájemně obohacují bez rozdílu věku. Program je obohacen o zajímavého hosta - Silvii Lečíkovou a její novou knihu Baťovský prodavač.

Pozvánka na Festival (pdf, 220 kB)

Program:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
15.00 - 18.00 "Baťovský prodavač" - interaktivní stanoviště pro děti a jejich doprovod ve stálé expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (vstupné 35 Kč)
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
16.00 "Vzkazy v lahvi" ARTová dílna - malujeme a posíláme si navzájem vzkazy (probíhá do 18.00)
16.20 "Za zvuků kytary" - hudební medailonek dětí ze ZUŠ Morava
16.30 Vernisáž výstavy OČIMA GENERCÍ - Vystup ze své ulity
Výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů Zlínského kraje, kteří se rozhodli vystoupit ze své ulity a  představit sebe sama tak, jak by si přáli, aby je vnímali ti druzí.
16.50 Music forallpeople - Ondra Košut a PavelKošut, hudební vystoupení pro dvě generace
17.00 Novinky nakladatelství KNIHA ZLIN
17.15 Autorské čtení Silvie Lečíkové z knihy Baťovský prodavač

Vstup volný.

Zveme Vás srdečně na mezigenerační setkání, jehož program je určen všem, bez rozdílu věku, kteří se rádi baví.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink

Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356
7. 4. 2017 od 16.00 do 18.00

Motto:
"Vystup ze své ulity aneb ukaž mi svůj svět a já ti porozumím"

Ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a ZŠ Vsetín, Sychrov 97 jsme připravili první festivalový program ve Vsetíně. Jsme velice rádi, že jsme v rámci Zlínského kraje mohli s mezigeneračním festivalem vstoupit do tohoto města.

Děti nám ukázaly své volnočasové aktivity a různorodost jejich zájmů. I z fotografií je vidět barevnost tohoto programu.

Celý program se nesl ve velmi příjemném duchu a tak místy byli i návštěvníci aktivními účastníky programu.  Obzvlášť se to projevilo při besedách s Pavlou Sýkorovou na téma Mezigenerační vztahy a rodinný život v zemích, kde jsem žila (Izrael, Anglie)  a Jaroslavou Ševčíkovou u představování mezigeneračních projektů, které realizuje se svými "dětmi" - žáky a studenty.

Příběhy, které píše život - představili v rámci autorského čtení samotní  mladí tvůrci. A bylo to povídání veselé a živé. Samotní autoři nám přiznali, že jim tento projekt pomohl navázat komunikační nitku se svými prarodiči. A mnozí z těchto prarodičů byli účastni této akce, a tak jsme si vzájemně povídali, čímž jsme úplně zrušili pojetí účinkující divák.

Psaní Vzkazů v lahvi se opravdu zúčastnili všichni návštěvníci bez ohledu na věk a byly to vzkazy hodně milé a zajímavé.

Děkujeme všem za přípravu tohoto krásného programu a těšíme se na setkání za rok.


Odpolední mezigenerační a rodinný program svým pojetím představuje různorodé aktivity dětí, mládeže a seniorů s cílem nejen pobavit, ale také ukázat, že vzájemnou tvůrčí spolupráci umíme o svých životech sdělit mnohem více a také mnohem víc ty druhé pochopit. Poznání barevnosti lidského života v jeho různých etapách naskýtá barevnou paletu činností, které nás vzájemně obohacují bez rozdílu věku. Program je obohacen o zajímavé hosty paní Pavlu Sýkorovou a Jaroslavu Ševčíkovou.

Pozvánka na Festival (pdf, 200 kB)

Program:

16.00 - 18.00 Vystup ze své ulity - umělecký medailonek dětí ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97.
Mezigenerační vztahy a rodinný život v zemích, kde jsem žila (Izrael, Anglie) - Pavla Sýkorová (lektorka, spisovatelka, rehabilitační terapeutka).
Práce "mých" dětí - osobní vyznání a představení mezigenerační tvorby svých žáků Jaroslavou Ševčíkovou (učitelka, spisovatelka, dobrovolník).
Příběhy, které píše život - autorské čtení z prací autorů projektu OČIMA GENERACÍ.
Vzkazy v lahvi - ARTová tvůrčí dílna pro všechny generace.

Zábavné setkání všech generací, kde na věku opravdu nezáleží.

Vstup volný.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink