•  

Roztoky

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1 Roztoky
7. 10. 2017

I v tomto ročníku proběhl program v Roztokách ve dvou místech.

První část programu proběhla v Domově Alzheimer, kde po obědě potěšili svým uměním klienty tohoto krásného zařízení hudební produkcí Hudci z Roztok. Lidové písně nejen vyloudili milé úsměvy na tvářích seniorů, ale mnozí si i některé písničky zazívali. Klienti tohoto zařízení nám poskytli své rukodělné práce  na výstavu OČIMA GENERACÍ, která probíhá ve Středočeském muzeu v Roztokách  a náš program byl malým poděkováním, za obohacení naší výstavy.

Další část  programu již probíhala ve Středočeském muzeu v Roztokách a byla přístupná široké veřejnosti. Díky krásnému slunečnému počasí bylo muzeum plné rodin s dětmi, seniorů i mládeže. Zajímavé expozice muzea byly doplněny naší mezigenerační výstavou  OČIMA GEERACÍ - Vystup ze své ulity. Výstava výtvarných a literárních prací byla zahájena ve 14 hodin a na zahájení výstavy navazoval festivalový interaktivní program.

A protože nám počasí přálo, mohlo vystoupení Roztockých hudců proběhnout  ve venkovních prostorách muzea. Na příjemné lidové písně, které lahodily uchu všem návštěvníkům bez rozdílu veku, navázal hudební workshop pro nejmenší návštěvníky. Děti s hudebníky hrály tradiční hry a zpívaly lidové písně. Do některých aktivit se zapojili i rodiče, a tím si aktivně zavzpomínali na svá dětská léta. Na hudební část navázal program tvůrčí výtvarnou dílnou. A i když tato probíhala ve vnitřních prostorách, bylo "umělců" dostatek. A musíme pochválit rodiče i prarodiče, že se do tvůrčích aktivit zapojili bez výmluv také. A s heslem "Když všichni, tak všichni" i oni zanechali svou výtvarnou stopu. Velmi nás potěšily dotazy typu: "A příští týden zde budete zase?". Bohužel nebudeme, protože to jsme již  na jiné festivalové štaci, ale za rok, jó za rok, to tu budeme určitě rádi opět. A máme slíbeno, že mnohé maminky a tatínkové nám na další výstavu zašlou společné práce se svými dětmi. Prý je vlastně to společné malování fajn zábava :-)

 Akce se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink