•  

Ostrava

Galerie Slezskoostravský hrad, Hradní, Ostrava
23. 5. 2017

Mezigenerační festival je již pravidelnou součástí kulturních akcí v Ostravě. Tento ročník byl opět programově zajímavý a představil letos daleko více aktivní seniory, kteří i přes vyšší věk ukázali velký tvůrčí potenciál, a to v mnoha tvůrčích disciplínách.

Festivalový program navazoval na již běžící krajskou výstavu OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity. A protože mnoho seniorů v letošním ročníku ze své ulity vystoupilo byla část programu věnována právě jim. Dopolední setkání autorů v rámci autorského čtení představilo významné regionální autorky paní   Adély Senecké a  Jany Schlossarkové. Adéla Senecká se zaměřuje ve své tvorbě na poezii a její básnické sbírky  jsou plné lásky a něžné krásy. Tvorba Jany Schlossarkové je zaměřena na regionální nářečí a sbírá příběhy, které svou humornou formou patří k regionálním pokladům lidové tvorby a pobaví.

Po této zábavné a milé části programu jsme si se seniory povídali o naplněném životě a jak si udržet aktivitu a zájem o život i do vysokého věku. Příběhy a básničky, které napsali samotní senioři, byly závěrečnou tečkou tohoto programu. Senioři si prohlédli výstavu a také Slezskoostravský hrad.

Odpolední část programu díky krásnému počasí moha probíhat ve vnějších prostorách Slezskoostravského hradu. ARTovou výtvarnou dílnu jsme umístili také na sluníčko. Vzkazy v lahvi byly opět oživením, protože každý návštěvník se zamýšlel nad otázkou: "Co bych vlastně chtěl vzkázat?" A mnohé vzkazy byly jako vždy velmi inspirativní a určitě budou vhodným tématem pro tvorbu v dalších ročnících projektu.

Vedoucí ostravského atelieru Hamaka Michaela Franzová si s námi popovídala o malování a výtvarné tvorbě, ke které se může dostat vlastně každý, kdo má chuť. V kurzech, které vede je mnoho začátečníků v různých věkových kategoriích a díla, která nám poskytli na výstavu byla hodnocena velmi dobře. A její "žáci" byli nadšeni, že mohou s touto výtvarníci dělat své první umělecké krůčky a dále je rozvíjet. Určitě nám i příští rok rádi přispějí svou tvorbou.

Vrcholem programu bylo vystoupení Bíloveckých mažoretek, které si připravily s cvičenkami vyššího věku společné vystoupení. Děvčata si tzv. adoptovaly babičky a jak nám řekly secviky byly plné veselých chvilek. Na závěr akce předala každá dívenka své "babičce" dárek. Se zástupci města Bílovec, kteří vystoupení podpořili a za aktivitou mezigeneračního vystoupení stáli, jsme se dohodli, že mažoretky vystoupí na Festivalu OČIMA GENERACÍ v Olomouci jako Moravskoslezská reprezentace při přebírání festivalové štafety Olomouckým krajem . Tato aktivita a vystoupení nám plně ukázalo, jak mohou dobře fungovat komunitní soužití a mezigenerační  aktivity, když se projeví zájem o jejich rozšiřování.

A tak se už nyní těšíme na ročník 2018, který bude jak věříme opět zajímavější a barevnější, protože se nám rozšiřuje portfiolio organizací a jednotlivců, kteří nám v našem mezigeneračním putování pomáhají a pomáhat chtějí. Velice za to děkujeme.

Projekt získal záštitu ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, primátora Statutárního města Ostrava Tomáše Macury a Asociace krajů ČR.

www.kudyznudy.cz

Logolink

Bruntál

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, Okružní ul. 16, Bruntál
23. 5. 2017

V letošním roce se poprvé aktivně zapojilo město Bruntál a to vlastním mezigeneračním festivalovým programem. Tímto se stalo město Bruntál aktivním partnerem projektu Festival OČIMA GENERACÍ.  Jak jsme zjistili město Bruntál má velmi aktivní seniory, kteří se sdružují pod hlavičkou Aktivní senioři Bruntálu a sami obohacují město mnohými aktivitami, které mají i mezigenerační přesah.

Senioři se aktivně zúčastnili zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ - Vystup ze své ulity v Ostravě, kde také poskytli v grafické podobě informaci o své činnosti. Přijeli také na setkání autorů a autorské čtení na Slezsoostravský hrad, které se konalo v rámci festivalového programu v Ostravě.

Festivalový program v Bruntále se konal v termínu 23. 5. 2017 a v sále Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda. V programu vystoupili jak děti a mládež, tak senioři, a to prostřednictvím   TŠ Stonožka,  žáků a učitelů ZUŠ Bruntál,  tanečního vystoupení Aktivních seniorů, z. s.

Akce se velmi líbila. No, a my věříme, že s městem Bruntál a jejich šikovnými organizacemi budeme moci spolupracovat i v roce 2018. Velice děkujeme za skvělou organizaci, za spolupráci a podporu v rámci projektu Festival OČIMA GENERACÍ

Záštitu nad akcí převzal starosta města Bruntálu Petr Rys, akce se konala  pod patronací 1. místostarosty Vladimíra Jedličky.

 

Logolink