•  

Hradec Králové

Studijní vědecká knihovna v Hradci králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové, 19.11.2016

Festivalový program: 10:00 - 11:30

Příběhy o naplněném životě - čteme z tvorby umělců "seniorů", kteří si bez ohledu na svůj věk plní své sny a přání. Pohled na život z té veselejší stránky bez ohledu na věk, je inspirativní pro všechny bez rozdílu věku.
Autoři: Miroslav Matouš (95 let), Květa Pokorná (69 let), Marie Zajíčková (76 let) a Miluše Kubíčková (92 let).

Součástí programu je ARTová výtvarná dílna, v rámci které mohou všichni návštěvníci přispět svou tvorbou ke společnému výtvarnému projektu - SOUZNĚNÍ.

Mezigenerační program i aktivity jsou určeny všem bez rozdílu věku.

Vstup volný.

 

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 19.11.2016

Festivalový program: 14:30 - 17:00

"SOUZNĚNÍ a VZPOMÍNKY" - Divadlo Jesličky, ZUŠ Střezina
Čtení z prací dětí, mládeže i seniorů, které zaslali do projektu OČIMA GENERACÍ. Na lidský život lze pohlížet z různých stran. Někdy je veselý a někdy smutný, přesto je kouzelný, když ho kouzelným dokážeme vidět.

"Kdo si hraje nezlobí" aneb hry a hračky našich babiček a dědečků.
Krátké vzpomínání na hry a hračky našich předků.

Součástí programu je ARTová výtvarná dílna, v rámci které mohou všichni návštěvníci přispět svou tvorbou ke společnému výtvarnému projektu - SOUZNĚNÍ.

Mezigenerační program i aktivity jsou určeny všem bez rozdílu věku.

Vstup volný.

Děkujeme všem partnerům, donátorům a dobrovolníkům za podporu, díky níž bylo možné tuto akci realizovat. Projekt OČIMA GENERACÍ je podporován Nadacemi ADRA a Život 90.

 

Logolink